CZ CZ  SK SK  EN EN   Mapa webu
PGP Terminal a.s.
Úvod
O nás
Plazmová technologie
Vliv na životní prostředí
Projekty ve světě
Kontakt
Úvod / /

Emise do ovzduší

Při energetickém využívání odpadu bývá nejvíce diskutována otázka vlivů zařízení na kvalitu ovzduší.

Obecně v rámci spaloven komunálních odpadů jsou hlavními složkami spalování odpadů vodní pára a oxid uhličitý, vedle těchto běžných složek spalování vznikají rovněž v závislosti na složení spalovaných odpadů a provozních podmínkách CO, HCl, HBr, NOx, SO2, VOC, PCDD/F, PCB a sloučeniny těžkých kovů. V rámci spaloven komunálního odpadu budí největší obavy z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel v okolí spaloven dioxiny (PCDD/F). Dioxiny je obecný název pro skupinu toxických polychlorovaných organických heterocyklických sloučenin, odvozených od dibenzo(b,e)(1,4)dioxinu, obsahujícího šestičlenný 1,4-dioxinový cyklus. Většinou se mezi ně řadí i polychlorované deriváty dibenzofuranu. Vznikají nedokonalým spalováním chlorovaných organických látek, popřípadě při spalování jakýchkoli organických látek v přítomnosti chloridových iontů. Dioxinům je i v nízkých dávkách připisována teratogenita (vývojová toxicita) a karcinogenita.

Nízké emise do ovzduší z technologie plazmového zplyňování komunálních odpadů jsou jednou z hlavních výhod v porovnání se  spalováním (oxidací) odpadů ve spalovnách. Emise u technologie plazmového zplyňování ve spojení s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla jsou řádově nižší než u běžných spaloven. To platí i v případě dioxinů. Zatímco v případě běžných spaloven komunálních odpadů jsou dioxiny čištěny z výstupních spalin, proces plazmového zplyňování ve své podstatě předchází jejich tvorbě. Vysoká provozní teplota ve spojení s nízkou úrovní kyslíku rozkládají veškeré dioxiny a furany, které mohou být přítomny v odpadu, a eliminují jejich potenciální tvorbu.

 


Emise do ovzduší
Vitrifikovaná struska
Uhlíková stopa
NAVIGACE
KONTAKT
Hlubinská 917/20,702 00 Ostrava − Moravská Ostrava
petr.brenek@pgpt.cz
+420 597 488 188, +420 775 113 349
Najít na mapě
partneri
Všechna práva vyhrazena PGP Terminal, a.s.
Vyrobilo studio ELINE web s.r.o.
Užitečné odkazy:

 

Plazmová technologie , Emise do ovzduší, Informační brožura, Odpadem to začíná (video), 3D model technologie