CZ CZ  SK SK  EN EN   Mapa webu
PGP Terminal a.s.
Úvod
O nás
Plazmová technológia
Vplyv na životné prostredie
Projekty vo svete
Kontakt
Úvod /

Vývoj technológie plazmového splyňovania vo svete

Plazmová technológia je vo svete využívaná viac ako 30 rokov v rade priemyselných odvetví, vrátane chemického a metalurgického priemyslu. Historicky prvé použitie tejto technológie v rámci nakladania s odpadmi bolo uplatnené pri bezpečnom rozklade nebezpečných odpadov, rovnako ako pri pretavení popola zo spaľovní na bezpečnú, nevylúhovateľnú trosku. Využitie tejto technológie v rámci energetického využívania komunálneho odpadu je pomerne novou modernou záležitosťou.


Obrázok : Vývoj technológie plazmového splyňovania vo svete

Vývoj technologie plazmového zplyňování ve světě

Zdroj: Alter NRG Corp / Westinghouse Plasma Corp..