CZ CZ  SK SK  EN EN   Mapa webu
PGP Terminal a.s.
Úvod
O nás
Plazmová technológia
Vplyv na životné prostredie
Projekty vo svete
Kontakt
Úvod /

Princíp plazmového splyňovania zmesového komunálneho odpadu

Na princípe plazmy je založené plazmové splyňovanie odpadu. Plazmový splyňovací reaktor predstavuje nádobu s nízkym obsahom kyslíka, v ktorej môže byť odpad premenený na plyn použitím veľmi vysokých teplôt okolo 3000 ° C, pri ktorých vzniká plazma. Nedochádza tak ku spaľovaniu materiálu, ale naopak k jeho deštrukcii na prvky ako vodík a jednoduché zlúčeniny ako oxid uhoľnatý a voda. Tento čistý syntetický plyn je vysoko energetický a môže byť po prečistení ďalej pretváraný na iné formy energie ako je elektrická energia, biopalivá a podobne.

 

princip zplynovani

Zdroj: Alter NRG Corp / Westinghouse Plasma Corp..