CZ CZ  SK SK  EN EN   Mapa webu
PGP Terminal a.s.
Úvod
O nás
Plazmová technológia
Vplyv na životné prostredie
Projekty vo svete
Kontakt
Úvod /

Plazmový reaktor WPC

Plazmový reaktor od firmy Westinghouse Plasma Corporation


Jedinečná konštrukcia plazmového reaktora Westinghouse Plasma Corporation je výsledkom tridsaťročného vývoja.

Vsádzka, ktorú tvorí podrvený komunálny odpad alebo iný materiál, sa do reaktora vkladá vo vrchnej časti. V spodnej časti reaktora sú umiestnené plazmové horáky vyvinuté Westinghouse Plasma Corporation, v ktorých sa vytvára elektrický oblúk podobný blesku a v prítomnosti riadene vháňaného vzduchu dochádza k vytvoreniu plazmy. V prostredí plazmy potom dochádza v reaktore ku splyňovaniu vsádzky. Produktom je syntetizovaný plyn odoberaný vo vrchnej časti reaktora a nevylúhovateľná sklovitá troska (prípadne troska s kovmi) odpichovaná v spodnej časti reaktora.

Obrázok : Plazmový reaktor Westinghouse Plasma Corporation
plazmový reaktor

Základné technologické údaje: