CZ CZ  SK SK  EN EN   Mapa webu
PGP Terminal a.s.
Úvod
O nás
Plazmová technologie
Vliv na životní prostředí
Projekty ve světě
Kontakt
Úvod /

Výhody plazmového zplyňování

Výhody plazmového zplyňování v porovnání s tradičním procesem spalování odpadu


Plazmové zplyňování odpadu se proti klasickému spalování odpadu liší v jedné klíčové věci − teplotě. Klasické spalovny komunálního odpadu pracují při teplotách mezi 800 °C až 900 °C, zatímco teploty při plazmovém zplyňování odpadu přesahují v okolí elektrického výboje 3000°C. Vysoká teplota v reaktoru a následné rychlé zchlazení vzniklého syntetického plynu minimalizují vznik dioxinů. Celkově plazmové zplyňování představuje následující výhody:

  • Různorodá vsázka
    • Zpracování heterogenní vsázky při její minimální přípravě
    • Zpracování odpadu s vysokým obsahem inertní složky a vlhkosti
  • Téměř 100% konverze uhlíku
  • Sklovitá struska − vitrifikát je inertní, nevyluhovatelná, nekontaminuje půdu ani vodu
  • Syntetický plyn může být vyroben podle požadavků na jeho další zpracování (turbína, kotle, výroba etanolu, atd.)
  • Spalování syntetického plynu po jeho vyčištění má obdobné dopady na životní prostředí jako spalování zemního plynu
  • Podporuje tzv. zásadu 3R pro nakládání s odpady − omezit (reduce), využít (reuse), recyklovat (recycle)