CZ CZ  SK SK  EN EN   Mapa webu
PGP Terminal a.s.
Úvod
O nás
Plazmová technologie
Vliv na životní prostředí
Projekty ve světě
Kontakt
Úvod /

Vitrifikovaná struska

Odpady z procesu spalování (oxidace) odpadu tvoří škvára jako zbytek ze spáleného odpadu, popílek ze zachytávání pevných částic ve spalinách a filtrační koláč z úpravy odpadních vod z čištění spalin. V některých případech je možno výše uvedené odpady ze spalování komunálního odpadu dále zpracovat na využitelné produkty, většinou však nelze vyloučit jejich nebezpečné vlastnosti a jako odpad ze spalování odpadu jsou skládkovány na skládkách příslušné kategorie.

Při procesu plazmového zplyňování odpadu nevznikají klasické zbytky ze spalování. Vedlejším produktem při procesu plazmového zplyňování odpadu je sklovitá struska, která představuje inertní nevyluhovatelný materiál. Tato skutečnost byla potvrzena řadou testů, které byly provedeny nezávislými laboratořemi v Japonsku u strusky vznikající v japonských závodech. Výsledky ukazují, že složky strusky jsou pod detekčními hranicemi analytických metod a struska je tudíž považována za nevyluhovatelnou. Veškerá vznikající struska je proto v Japonsku používána na výrobu betonových výrobků.