CZ CZ  SK SK  EN EN   Mapa webu
PGP Terminal a.s.
Úvod
O nás
Plazmová technologie
Vliv na životní prostředí
Projekty ve světě
Kontakt
Úvod /

Princip plazmového zplyňování komunálního odpadu

Plazmový zplyňovací reaktor představuje nádobu obsahující podstechiometrické množství kyslíku, ve které je při teplotách okolo 3000°C (v okolí plazmových hořáků) odpad přeměněn na tzv. syntetický plyn. Nedochází zde ke spalování (oxidaci) materiálu, ale naopak k jeho destrukci na prvky a jednoduché sloučeniny jako jsou vodík, oxid uhelnatý a voda. Tento syntetický plyn je vysoce energetický a může být po přečištění dále přetvářen na jiné formy energie, které představují např. elektrická energie, biopalivo a podobně.

 

princip zplynovani

Zdroj: Alter NRG Corp / Westinghouse Plasma Corp..